TMGD HİZMETİ

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetlerimiz kapsamında

·        İşletmenizin ihtiyaç duyacağı, Tank, Etiket, Levha, Plaka, Teçhizat, Ambalaj temini için rehberlik ediyoruz, 

·        Taşıt-ADR Uygunluk Belgesi ve Ambalaj Sertifikasyonlarınız için koordineli çalışıyoruz,  

·        ADR/RID/IMDG CODE kapsamında faaliyet konularınıza özel Prosedür, Talimat ve Kontrol Formları dokümantasyonunu oluşturuyoruz, 

·        Yıllık Faaliyet, Kaza ve Muafiyet Raporlarınızı hazırlıyor, sisteme girişini gerçekleştiriyoruz,

·        İşletmeler için faaliyet konularına göre Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB), Limanlar için Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi (TMUB) alıyoruz,

·        Tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesisleri için, Tehlikeli Madde Rehberi (TMR) hazırlıyoruz. "Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" kapsamında faaliyet gösteren ve Tehlikeli Madde Elleçleyen Kıyı Tesislerinin tehlikeli maddelerle ilgili yapılan işlemlerde yönetmelikte belirtilen sorumluluklarının ve tedbirlerin nasıl yerine getirildiğini açıklamaya yönelik "TEHLİKELİ MADDE REHBERİ'Nİ (TMR)" hazırlayarak  yayımlaması gerekmektedir,

·        Gelişen Ulusal ve Uluslararası Mevzuatı takip ediyor, sizleri bilgilendiriyor, yasal süreçlere uyum ve denetimlerde rehberlik ediyoruz,

·        ADR, RID ve IMDG CODE mevzuatları Farkındalık Eğitimleri, Emniyet Eğitimleri ve Göreve Özgü Eğitimler düzenliyoruz,

·        Aylık saha ziyaretleri gerçekleştiriyor, tehlikeli maddelerle gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin kaza risklerini en aza indirmenizde yardımcı oluyoruz,

Copyright 2019 - Firma Ünvanı - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2019 - Firma Ünvanı - Tüm Hakları Saklıdır