ÇOK MODLU TAŞIMACILIK

Çok Modlu Taşımacılık Hizmetleri

Tehlikeli malların birden fazla modda (karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu) taşınmasıdır. 

Tehlikeli maddelerin, ADR, RID, IMDG CODE ve DGR (IATA - ICAO) direktifleri kapsamında çok modlu taşımacılığına ilişkin uygun şekilde paketlenmesi, işaretlenmesi, taşıma evraklarının düzenlenmesi, standart ve prosedürlerin yerine getirilmesi hususlarında teknik destek ve danışmanlık sağlıyoruz. 

Copyright 2019 - Firma Ünvanı - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2019 - Firma Ünvanı - Tüm Hakları Saklıdır