ADR BELGELENDİRME

ADR Belgelendirme Hizmetleri

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) 
Tehlikeli maddelerle bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecileri ve işlem miktarına bakılmaksızın Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.  İlgili işletmelerin almakla zorunlu oldukları Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi başvurularını ve sürecin takibini yapıyoruz.  
ADR Uygunluk Belgesi (T9)/Taşıt Durum Tespit Belgesi 
Tehlikeli madde taşımacılığı yapacak yetki belgesi sahiplerinin mevcut veya almayı planladıkları araçlar (EX/II, EX/III, FL, AT ve MEMU), ADR Bölüm 9'da belirtilen hüküm ve standartlara uygun olmalıdır.   ADR onaylı olmayan mevcut araçlarınızın Tip Onayları, Teknik Muayeneleri ve TSE'den Taşıt Durum Tespit Belgesi  alınması ve ADR Uygunluk Belgesi alınması işlemlerinde danışmanlık ve rehberlik ediyoruz. Yine satın almayı planladığınız aracın doğru araç olması için sizleri yönlendiriyoruz.  ADR Onaylı araç üretimi gerçekleştirmek isyeten işletmeler için de, ADR Bölüm 9 - Araçların Üretimine ve Onayına İlişkin Zorunluluklar'da yer alan; 1 yıl geçerli "ADR Araç Uygunluk Belgesi (T9)" alımında yapılan teknik incelemeye yönelik idari ve teknik destek hizmeti veriyoruz.  
ADR Tankları İçin Onay Sertifikaları 
ADR Onaylı Tank, Tank Konteynır, Tanker, Portatif/Taşınabilir Tank vb. üretmek isteyen işletmeler için, ADR Bölüm  6 - tanklar ve dökme yük konteynerlerin üretim ve test zorunlulukları kapsamında danışmanlık ve rehberlik yapıyoruz.
  
ADR Ambalaj Üretim ve Sertifikasyon 
ADR Onaylı Ambalaj Üretimi yapacak işletmeler için ADR Bölüm 6 kapsamında belirlenen standartlar çerçevesinde sertifikasyon işlemleri veya ADR onaylı ambalaj kullanmak zorunda olan firmalar için uygun ambalaj seçiminde danışmanlık ve rehberlik yapıyoruz.

Copyright 2019 - Firma Ünvanı - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2019 - Firma Ünvanı - Tüm Hakları Saklıdır